„ Poradnia to placówka szeroko otwarta na potrzeby środowiska w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej”

w Kamieniu Pomorskim

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

O nas


 

Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. Poradnia zapewnia wszystkim klientom atmosferę bezpieczeństwa, dyskrecji oraz poszanowania Ich praw.

Rejon działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim:

  • miasto i gmina Kamień Pomorski

  • miasto i gmina Golczewo

  • miasto i gmina Dziwnów

  • gmina Świerzno

Kontakt

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Wolińska 7b

72-400 Kamień Pomorski

Tel/fax 913820773

PPP Kamień Pomorski 2021©

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Deklaracja dostępności