„ Poradnia to placówka szeroko otwarta na potrzeby środowiska w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej”

w Kamieniu Pomorskim

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Dokumenty do pobrania

Zarządzenia, informacje:


 

Zarządzenie nr 2/2020
Procedura korzystania z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim w formie bezpośredniej w okresie epidemii
Wniosek terapia
Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy
Zaświadczenie lekarskie
Ankieta plus zgoda na przetwarzanie danych
Wniosek o przeprowadzenie badania związanego
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
Wniosek o przeprowadzenie badania
Wniosek o wydanie orzeczenia
Wniosek o wydanie opinii
Opinia polonisty o uczniu
Wniosek rodzica o przekazanie Karty Indywidualnej

Kontakt

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Wolińska 7b

72-400 Kamień Pomorski

Tel/fax 913820773

PPP Kamień Pomorski 2021©

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Deklaracja dostępności